Töötajatele

Stessivabalt ja kiirelt kindla palgaga Soome tööle!

Hea töö leidmine pole lihtne ettevõtmine. Sageli tuleb töö leida kodust kaugemal ja tekkida võib palju küsimusi – Kas palka ikka makstakse? Kas töötingimused on inimlikud? Kust ma võõras linnas korteri leian? Äkki ma ei saa lepingust lõpuni aru ja saan petta?

EstEmployga liitudes hoolitseme Sinu tööotsingute eest meie! Teeme Sinu elu mugavaks, leiame sobiva töökoha Soomes ning aitame Sul igakülgselt uues kohas sisse elada.

Sul ei tule muretseda paberimajanduse pärast – kogu dokumentatsiooni haldame meie, lepingud on eesti keeles ning võid kindel olla, et palk laekub kokkulepitud ajal ja kokkulepitud summas kontole. Hoolitseme ka majutuse ja transpordi eest.

writing-1149962_1920

Mida me pakume?

 • Tähtajalist töölepingut
 • Kindlal kuupäeval kindlat palka
 • Tervisekindlustust
 • Töölähetamisega seotud kulude katmist
 • Elukohta sihtkohas
 • Elamisväärseid tingimusi (privaatne tuba, hästi varustatud köök jms)
 • Igakülgset abi asjaajamisel
 • Aitame lahendada probleemseid situatsioone töökohal
 • Inimlikku töögraafikut
 • Tööriideid ja ohutusvarustust
 • Kontaktisikut, kes räägib sinu emakeeles
 • Töö lõppemisel abi uue koha leidmisel

NB! Tööjõurendi leping tagab samad õigused kui põhikohaga tööleping!

pexels-tiger-lily-4484077

Kuidas töölemineku protsess välja näeb?

 • Kui ettevõtte soovib leida endale üht kindlat spetsialisti, siis kõigepealt uurime läbi oma andmebaasi.
 • Kui Sinu kvalifikatsioon ja töökogemus antud töökohale sobivad, siis kutsume sind vestlusele, et täpsustada kõiki töötamisega seotud asjaolusid.
 • Detailidega kursis olles saad otsustada, kas soovid antud kohal tööd alustada või mitte. Andmebaasi oma andmete lisamine ei kohusta Sind millekski.
 • Kui otsustad töö vastu võtta, siis aitame korda ajada kõik töötamisega seotud paberid, teeme kandeid vajalikesse andmebaasidesse, et saaksid seadusega ette nähtud ravikindlustuse, pensioniarvestuse jms.
 • Tööle sõites anname kaasa täpsed juhised, kuidas oma uus töökoht üles leida ja kanname ka tööle sõitmisega seotud kulud.
 • Organiseerime elukoha töökoha lähedal – privaatne tuba üldkasutatavate abiruumidega.
 • Tasume elukoha üürikulud.
 • Juhul, kui tööle asumisel tekib täiendavaid küsimusi või probleeme, oleme alati telefonikõne kaugusel, et aidata olukord lahendada Sinu emakeeles.
 • Palk laekub alati õigeaegselt ja õiges summas.
 • Aitame finantseerida ka edasisi kojusõite.

Loe, mida räägivad meie kaudu töö leidnud inimesed:

KKK

Kuidas käivad palgamaksed?

Töötajat tasustatakse tehtud töötundide alusel. Tehtud töötunnid märgitakse tunnilehtedele ning kui tundide arv on vastutava isiku poolt allkirjaga kinnitatud, tehakse palgaülekanne.

Palk jõuab töötajani alati ja eranditult töölepingus kokkulepitud ajaks!

Kui kauaks töö garanteeritakse? 

Töö kestvus sõltub kliendist ning töö- ja ametialasest erisusest. Kõige lühem periood, milleks EstEmploy töötaja rendib, on üks kuu.

Kogemustest võime öelda, et keskmiselt kestab üks töösuhe ühe tööandja juures umbes 4-6 kuud. Samas tuleb pidevalt ette ka erandeid ning on juhtumeid, kus renditöötaja on sama tööandja juures töötanud isegi 5-7 aastat.

Hooajalised suvetööd kestavad tavaliselt juuni algusest septembrini.

Sageli juhtub ka, et Soome ettevõte pakub peale pikemat kvaliteetset töösuhet töötajale otselepingut. Meie kedagi kinni ei hoia ning sel juhul peab töötaja ise otsustama, kelle lepingu alusel ta soovib töötamist jätkata.

Millised on elamis- ja töötingimused?

Meie põhiväärtusteks on meie töötajad ning teeme kõik, et nad tunneksid end hästi. Töötajate heaolu ja kõrge töömoraal on meile väga olulised. Majutame oma töötajad alati korteritesse, kus igaühel on oma tuba. Nii on võimalik privaatsetes tingimustes tööst puhata. 

Korterid  on möbleeritud ja varustatud vajaliku tehnikaga (pesumasin jms).
Eeldame, et töötaja käitub korteriga heaperemehelikult, koristab regulaarselt ega lõhu inventari. Korterist välja kolides tuleb see hoolikalt koristada.

Töötingimused ja -kultuur erineb paljuski sellest, millega oleme harjunud Eestis. Töötingimused erinevad vastavalt tööandjale, kuid arvestades Soome rangeid tööalaseid regulatsioone, on töökultuur väga töötajakeskne. Täpselt järgitakse ette nähtud puhkepause, kui töö eeldab kaitsevarustust, siis kaitsevarustus ka organiseeritakse jne. Probleemidest või ülesannetest, mis ei kuulu töötaja kvalifikatsiooni, tuleb koheselt teavitada EstEmployd – vaid nii saame aidata tekkinud olukorda Sinule soodsaimal viisil lahendada.

Kui tihti saan kodus käia?

Reeglina soovib Soome tööandja, et tööperiood kestaks kolm nädalat, peale mida võimaldatakse töötajale nädalane puhkus.

Levinud on ka kahenädalased tsüklid, peale mida tuleb töötaja nädalaks koju puhkama.

Samas, Helsingi ümbruses töötavad inimesed käivad tihti kodus nii, et veedetakse nö pikad nädalalõpud – näiteks neljapäeva õhtust kuni pühapäevani. Seda põhjusel, et Helsingist Eestisse on vaid kahe tunni tee, samuti ei vaja Helsingi läheduses töötamine isikliku auto olemasolu.

Nagu näha, on töögraafikutes palju erisusi ja konkreetne töötamise ja puhkamise periood tuleb siiski konkreetse tööandjaga ise vahetult kokku leppida. Saame läbirääkimistel abiks olla.

Kuidas on lood puhkustega?

Töötajal on õigus puhkusele ja puhkusehüvitisele nagu iga teise töölepingu korral. Enne puhkusele minemist tuleb teha puhkuseavaldus oma tööandjale (EstEmploy). Pärast puhkuseavalduse kinnitamist makstakse töötajale välja teenitud puhkusetasu.

Peale töölepingu lõppemist makstakse välja kasutamata puhkusehüvitis.

Millised on lepingutingimused

Lepingutingimused on põhiomadustelt samad, mis tavalisel töölepingul. Lepingu sõlmid EstEmployga ning töölepingus on määratletud, et võime sind lähetada tööle teise ettevõttesse (meie kliendi juurde), mis tähendabki olla renditöötaja kasutajaettevõttes. Palgamaksja on samuti EstEmploy.

Toome välja kaks punkti, mis on töötajale olulised:

1. “Töötaja töötab renditöötajana kasutajaettevõttes” (nt Soome ehitusfirmas). Sellega reguleerime ära ja anname teada, et oled renditöötaja ning asud tööle meie kliendi juures. 

2. “Tööleping on sõlmitud määratud tähtajaks või kuni objekti valmimise või kasutajaettevõtja tellimuse lõppemiseni.”
See tähendab, et tööleping kehtib, kuni kliendil on tööd pakkuda. Kui töö saab otsa, ei tähenda see seda, et ka meie peame Sinuga töölepingu lõpetama. Meie kliendibaas on suur ja tänu sellele oleme üsna kindlad, et heale töötajale leidub alati uus koht, kus töötada.

Kas saan hakkama, kui ei oska soome keelt?

Alati tuleb kasuks, kui töötaja valdab soome keelt või muid keeli, kuid teatud ametialadel või juhtudel ei ole see nõutav. Piisab näiteks sellest, kui sõber või kaastöötaja oskab soome keelt. Samuti saab iseseisva ja rutiinse töö puhul hakkama ilma keeleoskuseta.

Osad ametikohad aga nõuavad soome keele oskust suhtlustasandil. Nendeks võivad olla töökohad, kus töötaja peab pidevalt suhtlema Soome tööandja või kliendiga (nt teenindaja restoranis, armeerija ehitusobjektil).

Soovitame keeleoskusest rääkida ausalt. See tagab kvaliteetse teenuse kliendile ning väldib ootamatuid üllatusi ja ebameeldivusi ka Sulle endale.
Kui teame, et Sinu keeleoskus on vähene või puudulik, saame paremini uude töökohta sisseelamisel abiks olla.

Kuidas käib värbamisprotsess?

Kõige lihtsam on täita ära meie kodulehel lühike ankeet, kus saame piisavalt infot Sinu oskuste ja muu vajaliku kohta. Sinu CV salvestub automaatselt meie andmebaasi ning sobiva töökoha avanemisel võtame Sinuga ühendust.

Võimalus on saata oma valmis CV meie meiliaadressile: info@estemploy.eu.

Või küsida tööpakkumiste kohta infot telefonilt +372 6 019 029.

Mida intervjuudel küsitakse?

Kui oleme leidnud töökohale sobiva kandidaadi, siis kutsume töötaja tööintervjuule. See on vajalik nii Sulle kui ka meile. Meie soovime näha, keda oleme värbamas ning kindlasti soovid Sina näha, kelle juurde oled tööle minemas.

Tööintervjuul vaatame läbi Sinu ankeedi ja tutvustame lähemalt uut töökohta, töölepingut ja palgatingimusi.

Ehmuda ei tasu ka küsimuste peale, mis puudutavad näiteks Sinu sõprust alkoholiga vms. Selles osas oleme äärmiselt karmid – töö ja uimastavate ning stimuleerivate ainete tarbimine kokku ei käi! Sõltuvusprobleemidega isikuid me tööle ei võta.

Milliseid töötajaid otsitakse?

Reeglina leiavad endale kõige kiiremini töö kvalifitseeritud spetsialistid – keevitajad, ehitajad jne.
Meie meeskonnas töötavad inimesed, kes on:

Kui tunned, et need punktid räägivad Sinust, siis tere tulemast meie meeskonda!

Kui kiirelt saan tööle?

Reeglina kestab värbamisprotsess 2 nädalat. 

Mida arvatakse Soomes renditöötajatest?

Soomes ja mujal maailmas moodustavad renditöötajad väga suure osa tööealisest elanikkonnast. Nende eest hoolitsevad tööjõuvahendusbürood, kes tagavad pidevalt tööd ühes või teises ettevõttes.

Soomes on renditöötajad väga hinnas ja neid väärtustatakse täpselt sama palju kui põhitöökohaga töötajaid. Renditöö on mingil määral ka elustiil ning sobib väga hästi neile, kes soovivad muutusi ja erinevaid tööülesandeid. Samas on ka renditöid, mis kestavad aasta ja enamgi veel.

Järjest rohkem peetakse lugu Eesti liht- ja oskustöölistest, kuna nii eestlased kui soomlased on pärit samast kultuuriruumist. Eesti taust on muutunud hinnaliseks just viimasel ajal, mil Soome on hakatud sisse tooma töölisi Rumeeniast, Bulgaariast ning muudest idariikidest. 

Kuidas on tööjõurent viimastel aastatel arenenud?

Aina enam on ettevõtted hakanud kasutama renditöölisi, kuna kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas on raske ette aimata ettevõtte arengut positiivses või negatiivses suunas. Seega on renditööjõud ettevõttele hea lahendus tagamaks endale töötajad just selliseks perioodiks, mil ettevõte seda kõige enam vajab.

Ettevõtted on hakanud ka vähendama põhikohaga töökohti, et optimeerida oma kulusid ning samas kiiresti reageerida olukorra muutustele, kasutades selleks renditööjõudu.