Leia renditöötajana kindel palk ja töö Soomes või Eestis

Pakume meiega liitunud spetsialistidele pidevalt uusi väljakutseid - soovi korral saad ennast meie andmebaasi lisada.

150+

rahulolevat töötajat, neist 70% läbi töötajate soovituste

10

aastat kogemust renditööjõu vahendamisega

250 000+

tundi tehtud kvaliteetset tööd aastas

0

probleemi meie ettevõtte makseajalooga

Kes on renditöötaja?

Näide

 • EstEmploy OÜ-l on klient, kes tegeleb ehitustöödega Soomes. Ta vajab pooleks aastaks uut ehitustöölist, kes oskab paigaldada kipsplaate ning teostada muid ehitustöid
 • EstEmploy OÜ otsib vastavate kogemustega töötaja ning sõlmib temaga töölepingu.
 • Seejärel asub renditöötaja kliendi juurde tööle ning allub igapäevaselt kliendi töökorraldustele.
 • EstEmploy OÜ maksab tehtud töötundide alusel palka ning hoolitseb muude jooksvate toimingute eest.

Renditöötaja on tähtajalise töölepingu alusel töötav töötaja, kes lähetatakse tööle kasutajaettevõttesse. Tööandjaks on tööjõuvahendusbüroo EstEmploy, kes:

 • Sõlmib Sinuga tähtajalise töölepingu
 • Lähetab Sind kokkulepitud ajal tööle meie kliendi juurde
 • Maksab Sinule lepingujärgset palka
 • Maksab Eestis ja Soomes Sinu palgale lisanduvad maksud
 • Tegeleb vajadusel Sinu jooksvate murede ja probleemidega
 • Organiseerib Sulle elamise ning kompenseerib vajadusel muud kulud
 • Lõpetab Sinuga vajadusel töölepingu

Kuidas Sina sellest võidad?

Sinu eelised renditöötajana:

 1. Enam ei pea Sa tegelema pingelise tööotsimisega. EstEmploy tegeleb sellega Sinu eest ning leiab just Sulle sobiva töö.
 2. Sinu töö on vaheldusrikas. Tööandja võib aja jooksul muutuda, mis vähendab rutiini ja toob head vaheldust.
 3. Su palk renditöötajana on konkurentsivõimeline. Sinu palk põhikohaga töötajaga võrreldes on sama kõrge või isegi kõrgem.
 4. Tegeleme kõikide Sinu muredega. EstEmploy tegeleb jooksvalt Sinu palga, puhkuse või tööalaste küsimustega. Alati.
 5. Sinu palk laekub alati kokkulepitud ajal. Meie töötajad on motiveeritud, sest teavad, et nende palk saabub alati õigel ajal.
 6. Peame rangelt kinni oma lubadustest ja kokkulepetest. Austame kokkuleppeid ja antud lubadusi ning ootame seda ka Sinult.

Renditöötajana on Su palk sama kõrge kui muidu. Elu on vaid lihtsam!

Meie tegeleme tööotsingutega Sinu eest ise. Sul jääb üle vaid meiega liituda ning sobiva töökoha leidmisel asuda tööle ning teenida raha.

EstEmploy tagab Sulle alljärgnevad teenused:

 • Konsultatsioon
 • Elamiskoha leidmine ja sellega seotud asjaajamine
 • Meiepoolne tugi dokumentide ja paberite haldamisel
 • Hoolitseme Sinu murede ja jooksvate probleemide eest alati, ka lepingu lõppedes.
 • Tagame Sulle tööõnnetuse korral 100% rahalise tuge. Kõik EstEmploy OÜ töötajad on kindlustatud kindlustusseltsi poolt.

Tööjõurendi leping tagab samasugused õigused nagu põhikohaga tööleping!

Tilaajavastuuasiat kunnossa
Edukas Eesti ettevõte 2014
Edukas Eesti ettevõte 2015
Edukas Eesti ettevõte 2016
Edukas Eesti ettevõte 2012

Leping Eesti ettevõttega versus leping Soome ettevõttega

Pane tähele!

Soome pensioni kohta levib mitmeid müüte!

Soomes arvestatakse töötajale iga töötatud aasta eest pensioniks 1,5% tema aastapalgast. 5-aastase töötegemise jooksul brutopalgaga 2000€ tuleb pensioniks 150€ kuus, mida hakkab inimene saama 65-aastasena.

EESTISOOME
Sotsiaalmaks + pensionlaekub eestisselaekub soome
Elamiskuludmaksab tööandjamaksab töötaja
Laevapiletidmaksab tööandjamaksab töötaja
Kütusekompensatsioonmaksab tööandjamaksab töötaja
Tööandja tugi asjaajamiselhoolitseb tööandjahoolitseb töötaja
Palk peale kulusidkõrgemmadalam

Tegemist on näitega ning tingimused võivad vastavalt olukorrale olla erinevad

Mida töötajad meist räägivad

Levinumad küsimused ja vastused

Soomes ja mujal maailmas moodustavad renditöötajad väga suure osa tööealisest elanikkonnast. Nende eest hoolitsevad tööjõuvahendusbürood, kes tagavad pidevalt tööd ühes või teises ettevõttes.

Soomes on renditöötajad väga hinnas ja neid väärtustatakse täpselt sama palju kui põhitöökohaga töötajaid. Renditöö on mingil määral ka elustiil ning sobib väga hästi neile, kes soovivad pidevalt muutusi ja erinevaid tööülesandeid. Samas on ka renditöid, mis kestavad aasta ja enamgi veel.

Järjest rohkem peetakse lugu Eesti liht- ja oskustöölistest, kuna nii eestlased kui soomlased on pärit samast kultuuriruumist. See on muutunud väärtuslikuks nüansiks just viimasel ajal, mil Soome on hakatud sisse tooma töölisi Rumeeniast, Bulgaariast ning muudest idariikidest. See on tõstnud eestlased veel rohkem hinda, sest kultuuriliselt sarnaneme soomlastele rohkem kui ida-eurooplased.

Aina enam on ettevõtted hakanud kasutama renditöölisi, kuna kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas on raske ette aimata ettevõtte arengut positiivses või negatiivses suunas. Seega on renditööjõud ettevõttele hea lahendus tagamaks endale töötajad just selliseks perioodiks, mil ettevõte seda kõige enam vajab.

Ettevõtted on hakanud ka vähendama põhikohaga töökohti, et optimeerida oma kulusid ning samas kiiresti reageerida olukorra muutustele, kasutades selleks renditööjõudu.

Töötajat tasustatakse tehtud töötundide alusel. Tehtud töötunnid märgitakse tunnilehtedele ning peale vastutava isiku allkirja tunnilehel tehakse palgaülekanne.

Palka makstakse iga kahe nädala tagant alates esimesest tööpäevast.  Palk jõuab töötajani alati ja eranditult töölepingus kokkulepitud ajaks!

Töö kestvus sõltub kliendist ning töö- ja ametialasest erisusest. Kõige lühem periood, milleks EstEmploy rendib töötaja on üks kuu.

Kogemustest võime öelda, et keskmiselt kestab üks töösuhe ühe tööandja juures umbes 4-6 kuud. Samas tuleb pidevalt ette ka erandeid ning mõni renditöötaja võib sama tööandja juures töötada ka kaks aastat.

Hooajalised suvetööd kestavad tavaliselt juuni algusest septembrini.

Sageli juhtub ka, et tööperiood sama tööandja juures kestab pikemalt ja lõpuks on pakutud ka kliendi poolt otselepingut Soome firmaga. Siis jääb juba töötaja enda otsustada, kelle juures ta edasi soovib töötada.

Meie põhiväärtusteks on meie töötajad ning me peame nendest lugu. Seega on töötajate heaolu ja kõrge töömoraal meile olulised. Majutame oma töötajad alati vähemalt 2-toalistesse korteritesse, kus elab maksimaalselt kaks inimest. See tähendab, et inimesel on alati oma tuba.

Töötajale on korteris elamine tasuta. Korteri üüri ei arvestata maha tema palgast!

Korterid sisustatakse mööbliga, vajadusel pesumasina ja muu tehnikaga. Korteriga tuleb käituda heaperemehelikult ja selle eest pidevalt hoolitseda. Korterist välja kolides tuleb see hoolikalt koristada.

Töötingimused ja -kultuur erineb paljuski sellest, millega oleme harjunud Eestis. Töötingimused erinevad vastavalt tööandjale, kuid arvestades Soome rangeid tööalaseid regulatsioone, on üldiselt töötingimused väga head. Probleemidest või ülesannetest, mis ei kuulu töötaja kvalifikatsiooni, tuleb koheselt teavitada EstEmployd.

Reeglina soovib Soome tööandja, et tööperiood kestaks kolm nädalat, peale mida tuleb töötaja nädalaks Eestisse puhkama.

Levinud on ka kahenädalased tsüklid, peale mida tuleb töötaja nädalaks koju puhkama.

Samas Helsingi ümbruses töötavad inimesed käivad tihti kodus nii, et veedetakse nö pikad nädalalõpud – näiteks neljapäeva õhtust kuni pühapäevani. Seda põhjusel, et Helsingist Eestisse on vaid kahe tunni tee, samuti ei vaja Helsingi läheduses töötamine isikliku auto olemasolu.

Ka siin kohtame erandeid ja tihtilugu käib Soomes töötamise periood kokkuleppel Soome tööandja ja töötaja vahel.

Töötajal on õigus puhkusele ja puhkusetasule. Enne puhkusele minemist tuleb teha puhkuseavaldus oma tööandjale (EstEmploy). Peale puhkuseavalduse kinnitamist makstakse töötajale välja teenitud puhkuseraha.

Peale töölepingu lõppemist makstakse samuti välja teenitud puhkus.

Lepingutingimused on põhiomadustelt samad, mis tavalisel töölepingul. Töölepingus on määratletud, et võime teid lähetada tööle teise ettevõttesse (meie kliendi juurde), mis tähendabki olla renditöötaja kasutajaettevõttes.

Toome välja kaks punkti, mis on töötajale olulised:

1. “Töötaja töötab renditöötajana kasutajaettevõttes” (nt Soome ehitusfirmas). Sellega reguleerime ära ja anname teada, et oled renditöötaja ning asud tööle meie kliendi juures. PS! Tööandjaks ja palga maksjaks jääb alati EstEmploy.

2. “Tööleping on sõlmitud määratud tähtajaks või kuni objekti valmimise või kasutajaettevõtja tellimuse lõppemiseni.” See tähendab, et tööleping kehtib nii kaua, kuni kliendil on tööd pakkuda. Kui töö saab otsa, ei tähenda see seda, et ka meie peame Sinuga töölepingu lõpetama. Meie kliendibaas on suur ja tänu sellele oleme üsna kindlad, et heale töömehele leidub alati tööd.

Alati tuleb kasuks, kui töötaja valdab soome keelt või muid keeli, kuid teatud ametialadel või juhtudel ei ole see nõutav. Piisab näiteks sellest, kui sõber või kaastöötaja oskab soome keelt. Samuti saab iseseisva ja rutiinse töö puhul hakkama ilma keeleoskuseta.

Osad ametikohad aga nõuavad soome keele oskust suhtlustasandil. Nendeks võivad olla töökohad, kus töötaja peab pidevalt suhtlema Soome tööandja või kliendiga (nt teenindaja restoranis, armeerija ehitusobjektil).

Soovitame keeleoskusest rääkida ausalt. See tagab kvaliteetse teenuse kliendile ning väldib ootamatuid üllatusi ja ebameeldivusi ka Sulle endale.

Kõige lihtsam on täita ära meie kodulehel lühike isikuankeet, kus me saame piisavalt infot Sinu oskuste ja muu kohta. Sinu CV salvestub automaatselt meie andmebaasi ning vajadusel võtame Sinuga ühendust.

Võimalus on saata oma valmis CV meie meiliaadressile: info@estemploy.eu

Või küsida tööpakkumiste kohta infot telefonilt +372 6 019 029

Kui oleme leidnud sobiva kandidaadi töökohale, siis kutsume töötaja tööintervjuule. Intervjuu eesmärk on vajalik mõlemale – nii Sulle kui ka meile. Meie soovime näha, keda oleme värbamas ning kindlasti soovid Sina näha, kelle juurde oled tööle minemas.

Tööintervjuul käime läbi Sinu isikuankeedi ja tutvustame lähemalt uut töökohta, töölepingut ja palgatingimusi.

Ehmuda ei tasu ka küsimustele, mis puudutavad näiteks Sinu sõprust alkoholiga vms. Selles osas oleme äärmiselt karmid – tööl olles kehtib meil täielik null tolerants. Tänu sellele saame pakkuda kvaliteetset teenust oma kliendile ning samas olla kindlad, et saame oma töötajatele järgmine kord sama töökohta pakkuda.

Meie meeskonnas töötavad inimesed, kes on:

– lojaalsed
– usaldusväärsed
– ausad
– kõrge töömoraaliga
– aktiivsed
– viisakad nii enda kui teiste suhtes
– pühendunud tööle ja lugupidavad töökultuuri suhtes

Kui Sa leiad, et need omadused on Sul olemas, siis lubame, et käitume Sinuga täpselt samamoodi. Tere tulemast meie meeskonda!

Reeglina kestab värbamisprotsess 1-2 nädalat.

Tule tööle!

Otsime pidevalt juurde uusi töökaid inimesi. Peamised töövaldkonnad, kus on alati nõudlust:

EHITUSVALDKONNAS OTSIME:
 • Üldehitaja
 • Betoneerija
 • Armeerija
 • Puusepp
 • Siseviimistleja
 • Maaler
TÖÖSTUSESSE OTSIME:
 • Betoonelementide valmistaja
 • Metallitööline
TEENINDUS
 • Kokk ja abikokk
 • Klienditeenindaja

Nimekiri pole lõplik ja kindlasti leiame ka just Sinu oskustele vastava töö!