Pensionisüsteem Soomes

2015. aastal on pensionimakse Soomes 24% brutopalgast. Töötaja maksab selle osa juurde ettevõtte poolt maksud pensionimaksele, aga siin üks suur AGA:

– osa pensionimaksest, mida tööandja maksab, arvestatakse maha töötaja palgast ehk tegelikult maksab töötaja ise päris suure osa oma pensionist.
– pensionimakse ja töötaja osa sellest maksest on kohustuslikud. Iga kord, kui töötaja saab palka, arvestatakse pensioniga seotud maksed sealt maha.
– töötaja osa pensionimaksest on 5,7%, kui töötaja on alla 53 aasta vana, ning 7,2%, kui ta on 53 või vanem.

Töötajad saavad Soomes pensionile minna alates 63. eluaastast. Alates 2017. aastast tõuseb see 65 aasta peale.

Töötajad saavad pensionit vastavalt sellele, kui kaua nad on töötanud ja pensionimakseid ise teinud. Näide:

35-aastane töötaja tuleb Soome ja töötab Soome ettevõttes 5 aastat, täisajaga. Ta palk on 2000 € kuus ehk 24 000 € aastas. Ta maksab iga kuu oma palgast pensionimakset, mis teeb 5 aasta peale 6840 € ehk 114 € iga kuu. See makse on kohustuslik ja peetakse tema palgast iga kuu kinni, peale seda kui Soome tulumaks on maha arvestatud.

Iga töötatud aasta eest arvestatakse töötajale pensioniks 1,5% tema aastapalgast. Ülemise näite järgi siis 360 € ehk 30€ kuus. 5-aastase töötegemise jooksul saab ta siis pensioniks 150 € kuus ja hakkab seda saama, kui on saanud 65 aastaseks.

Kui ta töötab Soomes 15 aastat, on tema pension 3 korda suurem ehk 450 € kuus. Soomes maksustatakse pensionit tulumaksuga, mis tähendab, et sellest summast läheb veel tulumaks maha.

Kõige jämedama arvutuse kohaselt saab keskmine eluaeg Soomes töötanud inimese pensioniks 60% oma keskmisest palgast (40 aastat x 1,5% = 60%).

Tabel, brutopalgaga 2000 € kuus, 24 000 € aastas

Töötaja vanusTöötamise aeg aastatesPensionimaksedPensioni suurus ühes kuus
3022736 €60 €
56840 €150 €
1013 680 €300 €
2027 360 €600 €
4054 720 €1200 €