Suomijos darbo kultūra

Darbuotojų iš užsienio skaičius Suomijoje pastaruoju metu labai išaugo, o visuomenė ir įmonės prie to priprato. Su užsieniečiais paprastai elgiamasi palankiai ir draugiškai. Tačiau Suomijos darbo kultūra turi savo ypatumų, kuriuos gerai žinoti dar prieš pradedant dirbti. Sąžiningumas, tikslumas ir lygybė yra pagrindinės Suomijos visuomenės ir kultūros vertybės. Būtent šie aspektai labiausiai pabrėžiami ir yra vertinami darbiniame gyvenime.

road-2865000_1280

Teisingumas ir lygybė darbe

Viena pagrindinių Suomijos visuomenės vertybių yra lygybė. Su visais turi būti elgiamasi vienodai ir teisingai. Suomijos visuomenėje ir šeimose nėra griežto vyrų ir moterų darbo pasidalijimo.
Suomijos įstatymai draudžia bet kokią diskriminaciją darbo vietoje. Darbdavys privalo užtikrinti lygybę ir lyčių lygybę darbo vietoje ir sudaryti lygias moterų ir vyrų galimybes siekti karjeros.

Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl amžiaus, tautybės ar etninės kilmės, kalbos, religijos, įsitikinimų, nuomonės, sveikatos, negalios, seksualinės orientacijos ar kitų su asmeniu susijusių ypatybių. Tiesioginė diskriminacija darbo santykių srityje reiškia, kad skirtingos kilmės darbuotojai gauna skirtingas išmokas už tą patį darbą. Netiesioginė diskriminacija yra, pavyzdžiui, kai darbuotojas atsiduria nevienodoje situacijoje. Pavyzdžiui, kai įdarbinant reikia idealių kalbos įgūdžių, nors tai nėra tiesiogiai reikalinga darbui.

Iniciatyva ir atsakomybė

Tikimasi, kad Suomijos darbuotojai bus savarankiški ir atsakingai žiūrės į darbą.  Žinoma, naujiems darbuotojams dažnai yra paskiriami vadovai ir mentoriai, tačiau vėliau vadovas paprastai nestebi ir nekontroliuoja darbuotojų darbo.  Planuojant darbą, siekiama sužinoti darbuotojų nuomonę ir į ją atsižvelgti.
Dėl darbo paprastai susitariama bendruose susitikimuose, kurie yra gerai ir efektyviai suplanuoti. Vadovas paskiria darbuotojui užduotis ir tikisi, kad darbuotojas savo nuožiūra pats nuspręs darbo detales. Jei darbuotojas nemoka arba negali atlikti darbo, jis tiesiogiai kreipiasi į kitus darbuotojus ar vadovus.

Tikslumas ir patikimumas

Suomijoje reikėtų griežtai laikytis tvarkaraščio ir sutartų susitikimų laikų. Vėluoti yra nemandagu, ypač jei tai daroma pakartotinai. Į darbą turite atvykti tiksliai sutartu laiku. 8:00 reiškia tiksliai 8:00, o ne 8.10 val. Vėluoti yra ypač nemandagu, ypač, jei tai tiesiogiai yra susiję su kolegų darbu ar klientų aptarnavimu.
Jeigu matote, kad vėluojate, turėtumėte nedelsdami apie tai pranešti.

Suomijos darbo kultūroje svarbu laikytis susitarimų. Susitikimų ir darbo pokalbių atšaukimas laikomas nepatikimumo ženklu.
Jeigu dėl kokio dalyko yra nuspręsta bendrai, darbuotojai ir darbdavys tikisi, kad visi elgsis taip, kaip susitarta.

Daugelyje darbo vietų galima dirbti lanksčiu grafiku, t.y. darbuotojai gali pradėti dirbti nuo 7 iki 9 val. ir baigti nuo 15 iki 17 val. Tačiau jei darbovietėje darbo laikas lankstus, darbuotojas turi užtikrinti, kad jis dirba sutartą darbo laiką.

Darbo laikas paprastai sutariamas ir fiksuojamas darbo sutartyje.  Maksimalus darbo laikas yra nustatytas įstatymu ir yra vidutiniškai 8 valandos per dieną arba 40 valandų per savaitę.
Dažnai sutariama dėl maksimalaus visos darbo dienos darbo laiko – t.y. 7,5 valandos per dieną arba 37,5 valandos per savaitę.

Pagal Darbo laiko įstatymą viršvalandiniai darbai gali būti dirbami tik gavus darbuotojo sutikimą. Už viršvalandžius visada turi būti kompensuojama grynaisiais pinigais arba laisvomis dienomis. Dirbant pamaininį darbą, bent prieš savaitę turi būti žinoma, koks bus darbo grafikas.

Bendravimo stilius

Suomiai kalba garsiai ir aiškiai ir tai nėra laikoma nemandagumu. Tačiau nėra įprasta pakelti balsą, šaukti ką nors ar kitaip reikšti emocijas.

Tiesmukiškumas yra įprastas ir darbe. Po pasisveikinimo susitikime paprastai einama tiesiai prie reikalo ir apie orus bei pasaulį ilgai nekalbama.

Suomijos darbo kultūroje bendravimas yra gana neformalus ir laisvas, be to, įprasta „tujinti“. Daugumoje darbo vietų į vadovą yra kreipiamasi „tu“, taip pat yra įprasta pajuokauti, o laisva atmosfera padeda sukurti gerą tarpusavio klimatą. Kreipinys „Jūs“ yra naudojamas tik labai formaliose situacijose.

Kalbų mokėjimas

Nors Suomijoje gana gerai kalbama angliškai, labai svarbu mokėti suomių kalbą ir dar papildomai švedų kalbą. Savo kalbos įgūdžius galite pagerinti kursuose, darbe ir bendraudami.

Religijos įtaka darbo santykiams

Daugelis suomių yra krikščionys, bet nėra giliai religingi. Tačiau visuomenėje vis dar laikomasi daugelio krikščioniškų papročių. Darbiniame gyvenime religijos įtaka matoma laisvų dienų gausoje.  Krikščioniškos šventės, tokios kaip šv. Kalėdos ir šv. Velykos, o jų yra daugiau, yra privalomos šventės.

Maisto kultūra

Suomijoje geriama daug kavos, ją taip pat įprasta gerti susitikimuose. Pietūs valgomi anksčiau nei daugelyje kitų šalių. Darbo vietoje ir mokyklose pietūs paprastai būna 11–12 val. Suomiai gerbia sveiką maistą. Ruginė duona ir įvairios košės yra svarbi Suomijos maisto kultūros dalis.

Darbo teisė, sutartys, administravimas

Suomijos darbiniame gyvenime yra daugybė taisyklių, kurių privalo laikytis darbuotojas ir darbdavys. Teisės aktai ir kolektyvinė sutartis nustato minimalaus darbo užmokesčio, darbo valandų, atostogų, ligos išmokų ir atleidimo iš darbo sąlygas.

Lietuviams nereikia leidimo gyventi Suomijoje, tačiau teisė gyventi šalyje vis tiek turi būti įregistruota. Reikalavimų yra ir daugiau. Gyvenamosios vietos registraciją ir kitus reikalaus mes sutvarkysime už jus.

Daugiau informacijos: Darbas Suomijoje – trys kritinės temos apie kurias būtinai turite pagalvoti lygindami pasiūlymus

DĖMESIO! Jei manote, kad norite kreiptis dėl darbo Suomijoje per bendrovę „EstEmploy“, spustelėkite šią nuorodą ir užpildykite pateiktą formą ir atsiųskite mums savo gyvenimo aprašymą. Jei turite klausimų, skambinkite ar rašykite ir mes mielai į juos atsakysime!