Pensiju sistēma Somijā

2015. gadā pensijas maksājums bija 24% no Somijas bruto algas. Darbinieks to maksā papildus uzņēmuma iemaksātajam pensijas maksājumam; tomēr te ir liels, BET:
-darba devēja iemaksātā pensijas daļa tiek atskaitīta no darba ņēmēja algas, t.i., darbinieks faktiski maksā diezgan lielu daļu savas algas pensijā.

– pensijas maksājums un darbinieka iemaksas daļa tajā ir obligāta. Ar pensijām saistītus maksājumus atskaita no katra darbinieka algas, kurš saņem atalgojumu.

– darbinieka pensijas maksājuma daļa ir 5,7%, ja darbinieks ir jaunāks par 53 gadiem un 7,2%, ja darbinieks ir vecāks par 53 gadiem.

– Somijā darbinieki var aiziet pensijā, sākot no 63 gadu vecuma. Sākot ar 2017. gadu šis vecums tiks palielināts līdz 65 gadiem.

Darbinieki saņem pensiju, pamatojoties uz to, cik ilgi viņi ir strādājuši un paši veikuši savus pensiju maksājumus. Piemēram:

35 gadus vecs darbinieks ierodas Somijā un strādā Somijas uzņēmumā 5 gadus pilna laika darbā. Viņa alga ir EUR 2000 mēnesī jeb EUR 24000 gadā. Katru mēnesi viņš maksā pensijas maksājumu no savas algas, kas 5 gadu laikā ir EUR 6840 jeb EUR 114 mēnesī. Šis maksājums ir obligāts un tiek ieturēts no viņa algas katru mēnesi pēc tam, kad no algas atskaitīts Somijas ienākuma nodoklis.

Par katru nostrādāto gadu 1,5% no darbinieka gada algas tiek aprēķināti pensijai. Saskaņā ar šo piemēru tas ir € 360 jeb € 30 mēnesī. Pēc 5 darba gadiem viņš saņems EUR150 mēnesī pensijā, sākot no 65 gadu vecuma.

Ja 15 gadus strādā Somijā, tad pensija būs trīs reizes lielāka jeb 450 eiro mēnesī. Somijā pensija tiek aplikta ar ienākuma nodokli, kas nozīmē, ka no šīs summas joprojām tiks atskaitīts ienākuma nodoklis.

Saskaņā ar ļoti aptuveniem aprēķiniem, personai, kura Somijā nostrādājusi visu savu dzīvi, pensija būs 60% no vidējās algas (40 gadi x 1,5% = 60%).

Tabula, bruto alga 2000 € mēnesī € 24 000 gadā.

Darbinieka vecums Nostrādātie gadi Pensijas maksājumi Pensijas apmērs mēnesī
30 2 2736 € 60 €
5 6840 € 150 €
10 13 680 € 300 €
20 27 360 € 600 €
40 54 720 € 1200 €

 


ATPAKAĻ UZ GALVENO LAPU